Най-нови обяви

Туризъм и Хотелиерство
Ресторантът към луксозен курортен комплекс в планините Lutsen, Minesotta обявява стажантско място за позиция „restaurant...

Туризъм и Хотелиерство
Хотелски комплекс в Колорадо търси да назначи за лято 2014 камериери -$9.50/час и сервитьори - $6.50/час плюс „типс“. О...

Селско и Горско Стопанство, Рибовъдство
Компания за подържане на тревни площи и градини в Martha’s Vineyard, MA търси помощници (2) за лято 2014. Заплащането е ...

Туризъм и Хотелиерство
Компания, поддържаща басейни в хотелски и жилищни комплекси в Мериленд и Вирджиния набира студенти за лято 2014. Заплащ...

Друго
Луксозни голф-клубове в Ню Джърси търсят сервитьори за лято 2014. Могат да кандидатстват групи до 5-ма студенти. Заплаща...

Последно регистрирани студенти

Гюляй Ахмед Хасан
специалност Публична администрация и мениджмънт
2 курс

Радина Галинова Ангелова
специалност Психология
2 курс

Георги Диянов Иванов
специалност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
1 курс

Мария Стефанова Койчева-Димитрова
специалност Психология и психопатология на развитието
2 курс

Диляна Панайотова Кабакова
специалност Международни отношения
3 курс

Последно регистрирани фирми

ДЕНИ ФАЙЕР ООД
Информация за фирмата: Търговия и сервиз на противопожарна техника. Противопожарно обезопасяване на обекти и съоръжения....

АСТАРТА - М
Информация за фирмата: АСТАРТА-М Център за преводи и езиково обучение Пловдив ► Всички видове ПРЕВОДИ от/на 45 езика ► ...

Е-Мотив БГ ООД
Информация за фирмата: Фирмата предлага специализирани услуги, които включват консултиране и услуги за фирми, които се зани...

СНЦ "Фабрика детските мечти"
Информация за фирмата: работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитие...

Уни студиос ЕООД
Информация за фирмата: Проектиране на строителни конструкции....